Bc. Petr Rajtšlégr

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The marketing communication mix of the chosen company - product
Abstract:
Tato bakalářská práce je analytickou studií marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Jako teoretická východiska jsou použity nástroje marketingového mixu a nástroje mixu marketingové komunikace. Hlavním cílem práce je na základě analýzy marketingové problematiky společnosti, konkurence a trhu navrhnout použití mixů tak, aby vedly ke zvýšení efektivnosti marketingové komunikace podniku.
Abstract:
The thesis is an analytical study of a marketing communication mix of a particular enterprise. As a theoretical basis for this study there are the tools of the marketing mix and the marketing communication mix. The main objective is based on the analysis of marketing problems of a company, competition and market, to suggest the use of these mixes so that they lead to increased efficiency of corporate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication