Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu – Bc. Petr Rajtšlégr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Rajtšlégr

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The marketing communication mix of the chosen company - product

Anotace: Tato bakalářská práce je analytickou studií marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Jako teoretická východiska jsou použity nástroje marketingového mixu a nástroje mixu marketingové komunikace. Hlavním cílem práce je na základě analýzy marketingové problematiky společnosti, konkurence a trhu navrhnout použití mixů tak, aby vedly ke zvýšení efektivnosti marketingové komunikace podniku.

Abstract: The thesis is an analytical study of a marketing communication mix of a particular enterprise. As a theoretical basis for this study there are the tools of the marketing mix and the marketing communication mix. The main objective is based on the analysis of marketing problems of a company, competition and market, to suggest the use of these mixes so that they lead to increased efficiency of corporate marketing communication.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, marketingový mix, marketingový komunikační mix, SWOT analýza, Porterova analýza pěti sil, průmyslové měření, průmyslové ohřevy, Marketing Communication, Marketing Mix, Marketing Communication Mix, SWOT Analysis, Porter's Five Forces Analysis, Industrial Measurement, Industrial Heating

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz