Nikol MACOSZKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce s rodinami dětí umístěných do ústavní výchovy

Social work with families of children placed in institutional care
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vymezit sociální práci s rodinami dětí umístěných do ústavní výchovy v rámci OSPOD. Práce je teoreticko-aplikační. Teoretická část je rozdělena na tři části. V první je definován pojem rodina, její důležitost ve vztahu k dítěti, funkce a typologie. Druhá část obsahuje vymezení ústavní výchovy, její funkci a popis jednotlivých zařízení. Poslední část je zaměřena na sociálně …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define social work with families of children placed in institutional care within Authority of Social and Legal Protection of Children. The thesis is theoretical application. The theoretical part is divided into three parts. In the first one a term family is defined, its importance in connection with a child, its functions and typologies. The second part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Vaňharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACOSZKOVÁ, Nikol. Sociální práce s rodinami dětí umístěných do ústavní výchovy. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií