Theses 

Vliv narušené komunikační schopnosti na odklad školní docházky – Bc. Miroslava Šindlerová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Miroslava Šindlerová

Master's thesis

Vliv narušené komunikační schopnosti na odklad školní docházky

The influence of disturbed communication ability on school attendance delay

Abstract: Diplomová práce pojednává o důvodech odkladu školní docházky. Je členěna do čtyř kapitol. V teoretické části, která má tři kapitoly, je popsán vývoj předškolního dítěte, nejčastější narušení komunikační schopnosti u dětí předškolního věku a školní zralost. Praktická část se zabývá nejčastějšími důvody pro dklad školní docházky.

Abstract: The diploma work discusses the reasons of school attendance delay. Work is consist of four chapters. In the theoretical part, that is composed of three chapters, is described evolution of preschool kid, the most frequent distorbed communication abillity preschool children and school maturity. The practical part deal with the most frequent reasons of school attendace delay.

Keywords: Povinná školní docházka, školní zralost, školní nezralost, odklad povinné školní docházky, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence. Compulsory school attendance, school maturity, school immaturity, school attendance delay, disturbed communication abillity, speach therapy intervention.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2009
  • Supervisor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 16:21, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz