Theses 

Vliv narušené komunikační schopnosti na odklad školní docházky – Bc. Miroslava Šindlerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Miroslava Šindlerová

Master's thesis

Vliv narušené komunikační schopnosti na odklad školní docházky

The influence of disturbed communication ability on school attendance delay

Anotácia: Diplomová práce pojednává o důvodech odkladu školní docházky. Je členěna do čtyř kapitol. V teoretické části, která má tři kapitoly, je popsán vývoj předškolního dítěte, nejčastější narušení komunikační schopnosti u dětí předškolního věku a školní zralost. Praktická část se zabývá nejčastějšími důvody pro dklad školní docházky.

Abstract: The diploma work discusses the reasons of school attendance delay. Work is consist of four chapters. In the theoretical part, that is composed of three chapters, is described evolution of preschool kid, the most frequent distorbed communication abillity preschool children and school maturity. The practical part deal with the most frequent reasons of school attendace delay.

Kľúčové slová: Povinná školní docházka, školní zralost, školní nezralost, odklad povinné školní docházky, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence. Compulsory school attendance, school maturity, school immaturity, school attendance delay, disturbed communication abillity, speach therapy intervention.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedúci: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 16:28, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz