Theses 

První pomoc a její znalost u žáků 2. stupně základní školy – Bc. et Bc. Veronika Majerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Bc. et Bc. Veronika Majerová

Bakalářská práce

První pomoc a její znalost u žáků 2. stupně základní školy

First aid and her knowledge of pupils 2nd grade elementary school

Anotace: Bakalářská práce „První pomoc a její znalost u žáků 2. stupně základní školy“ se zabývá problematikou poskytování první pomoci především u laické veřejnosti. První část práce uvádí charakteristiku první pomoci, její právní zakotvení a postupy při poskytování první pomoci v různých situacích. Ve druhé části práce je analýza dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zjištění úrovni znalostí v oblasti první pomoci u žáků základních škol. Také je zde zhodnocení učebnic pro 2. stupeň základních škol, které se touto problematikou zabývají.

Abstract: The Bachelor thesis „First aid and her knowledge of pupils 2nd grade elementary school“ deals with the provision of first aid especially for the general public. The first part presents characteristics of first aid, its legal base and procedures for providing first aid in different situations. The second part is an analysis of the questionnaire, which was focused on finding the level of knowledge in first aid for primary school pupils. There is also the evaluation of textbooks for grade 2 elementary schools, which deal with this issue.

Klíčová slova: první pomoc, nouze, zranění, záchrana života, Integrovaný záchranný systém, first aid, emergency, injury, saving lives, integrated rescue system

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz