Mária Talánová

Bakalářská práce

Vplyv reklamy na mladú generáciu

Vliv reklamy na mladou generaci
Anotace:
Mladá generace je důležitou cílovou skupinou výrobců zboží a poskytovatelů služeb. Její starší členové jsou již zaměstnání nebo zaměstnání hledají, zakládají rodiny, a právě oni budou rozhodovat o celkových finančních výdajích celé rodiny. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak mladá generace reklamu vnímá, jak k ní přihlíží, zda se jedná o obecně pozitivní nebo spíše negativní vztah a do jaké …více
Abstract:
The young generation is an important target group for producers of goods and services. Its older members are already employed or looking for a job. They tend to start families and it is them who will control main financial expenses of the entire family. The goal of the thesis is to discover how advertising is perceived by the younger generation, whether its stance to ads in general is positive or rather …více
Abstract:
Mladá generácia je dôležitou cieľovou skupinou výrobcov tovaru a poskytovateľov služieb. Jej starší členovia sú už zamestnaní alebo si zamestnanie hľadajú, zakladajú rodiny, a práve oni budú rozhodovať o celkových finančných výdajoch celej rodiny. Cieľom tejto bakalárskej práce je zistiť, ako mladá generáciu reklamu vníma, ako k nej prihliada, či ide o vo všeobecnosti pozitívny alebo skôr negatívny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37536