Theses 

Vplyv reklamy na mladú generáciu – Mária Talánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mária Talánová

Bakalářská práce

Vplyv reklamy na mladú generáciu

Vliv reklamy na mladou generaci

Anotace: Mladá generace je důležitou cílovou skupinou výrobců zboží a poskytovatelů služeb. Její starší členové jsou již zaměstnání nebo zaměstnání hledají, zakládají rodiny, a právě oni budou rozhodovat o celkových finančních výdajích celé rodiny. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak mladá generace reklamu vnímá, jak k ní přihlíží, zda se jedná o obecně pozitivní nebo spíše negativní vztah a do jaké míry ji považuje za důvěryhodný zdroj informací. Práce dále zkoumá, která reklama je nejvíce a nejméně účinná, když je cílovou skupinou právě generace Y. V závěrečné části se analyzují výsledky, získané zpracováním dotazníkového průzkumu.

Abstract: The young generation is an important target group for producers of goods and services. Its older members are already employed or looking for a job. They tend to start families and it is them who will control main financial expenses of the entire family. The goal of the thesis is to discover how advertising is perceived by the younger generation, whether its stance to ads in general is positive or rather negative and to what extent it considers advertising as a reliable source of information. Thesis also examines what types of ad are the most or the least effective when targeting Generation Y. The final part consists of the analysis based on the survey results.

Abstract: Mladá generácia je dôležitou cieľovou skupinou výrobcov tovaru a poskytovateľov služieb. Jej starší členovia sú už zamestnaní alebo si zamestnanie hľadajú, zakladajú rodiny, a práve oni budú rozhodovať o celkových finančných výdajoch celej rodiny. Cieľom tejto bakalárskej práce je zistiť, ako mladá generáciu reklamu vníma, ako k nej prihliada, či ide o vo všeobecnosti pozitívny alebo skôr negatívny vzťah a do akej miery ju považuje za dôveryhodný zdroj informácií. Práca ďalej skúma, ktorá reklama je najviac a najmenej účinná, keď je cieľovou skupinou práve generácia Y. V záverečnej časti sa analyzujú výsledky, získané spracovaním dotazníkového prieskumu.

Klíčová slova: psychologie reklamy, marketingová komunikace, generace Y, reklama

Keywords: Generation Y, marketing communications, advertising, advertising psychology

Klíčová slova: marketingová komunikácia, generácia Y, psychológia reklamy, reklama

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37536

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:47, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz