Mgr. Kateřina Sázavská

Diplomová práce

Pojem „obvyklé bydliště“ ve smyslu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Habitual Residence under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza pojmu "obvyklé bydliště" v režimu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Za tímto účelem je nejdříve přiblížena dotčená úmluva. Dále je pak analyzován pojem obvyklé bydliště, nejprve obecně a poté v režimu úmluvy. Nedílnou součástí práce je také rozbor rozhodnutí soudů, které se zabývaly vymezením předmětného pojmu.
Abstract:
The subject of this thesis is an analysis of the term “habitual residence” on the basis of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. To this end, the given convention is first clarified. The term “habitual residence” is analysed first generally and then based on the convention. Another integral part of this work is the analysis of the decisions of the courts which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta