Alexandra Bendová

Bakalářská práce

Firemní identita a design nové značky papírenských produktů

Corporate Identity and Design of a New Brand of Paper Products
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je tvorba firemní identity pro úspěšné uvedení nového produktu na trh. Práce má sloužit jako snadno použitelný komplexní nástroj, který pomůže budovat konzistentní branding pro začínající firmy. V teoretické části je objasněno, co firemní identita je a proč by úspěšná firma měla budování firemní identity věnovat náležitou pozornost. Obsahem teoretické části je také vysvětlení …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the topic of forming of corporate identity for successful introduction of the new product to market. The thesis will play the role of a complex tool that can help creating consistent branding of a new company. In the theoretical part, you can find what corporte identity is and why it is important for successful company. Moreover, there are definitions of essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Majja Chabirova
  • Oponent: Filip Dědic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73349