Miroslava BENEŠOVÁ

Master's thesis

Zvyšování výkonnosti firmy Provident Financial s.r.o. pomocí "KM" Knowledge Managementu

Efficiency enhancement at Provident Financial Ltd. via "KM" Knowledge Management
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá studiem znalostního managementu a jeho vazeb na výkonnost firmy Provident Financial s.r.o. Součástí diplomové práce je představení této společnosti, identifikace používaných prvků knowledge managementu, jejich vazeb na výkonnost firmy a následná SWOT analýza. V závěru práce lze nalézt statistické výpočty indexů znalostního managementu a jejich vzájemné závislosti.
Abstract:
This thesis deals with the study of knowledge management and its links to performance company Provident Financial Ltd. Part of the thesis is the performance of this company, identifying the elements used in knowledge management, theis links to business and subseguent SWOT analysis. In conclusion, the work can be found calculation of the indices of knowledge management and their mutual dependence.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Oldřich Jetmar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Miroslava. Zvyšování výkonnosti firmy Provident Financial s.r.o. pomocí "KM" Knowledge Managementu. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická