Bc. Iva Rychlíková

Bachelor's thesis

Mobilní genetické elementy v patogenních kvasinkách

Mobile Genetic Elements in Pathogenic Yeasts
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá komparativní genomikou kvasinek se zaměřením především na patogenní druhy a mobilní genetické elementy, které se v nich vyskytují. Práce obsahuje obecný popis jednotlivých vybraných patogenních druhů rodu Candida. Jsou zde charakterizovány některé typy mobilních genetických elementů, které se nachází nejen u patogenních druhů rodu Candida, ale i u nepatogenních druhů kvasinek …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the comparative genomics of yeasts and it is focused mainly on pathogenic species and mobile genetic elements that constitute a part of their genomes. The thesis contains a general description of selected pathogenic species of the genus Candida. Some of the mobile genetic element types, located not only in the pathogenic species of the genus Candida, but also in non …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rychlíková, Iva. Mobilní genetické elementy v patogenních kvasinkách. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická