Bc. Jan WLOSOK

Diplomová práce

Intenzita zatížení žáků 8. a 9. ročníku ZŠ ve vybraných modifikovaných sportovních hrách s klouzavým hráčem v hodinách tělesné výchovy

The intensity of the load in modified sport games during physical education lessons in 8th and 9th grade
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vybrané modifikované sportovní hry s klouzavým hráčem v hodinách tělesné výchovy. Praktická část se zabývá hodnocením vnitřního zatížení v průběhu vybraných modifikovaných sportovních her (basketbal, florbal, fotbal, házená). Výzkumný soubor tvořili žáci 8. a 9. ročníku Masarykovy ZŠ a MŠ Český Těšín. Výsledky hodnocení jednotlivých her byly porovnány mezi sebou, následně …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on selected modified sports games with a floating player in physical education lessons. The practical part deals with assessment of internal load during selected modified sports games (basketball, floorball, football, handball). The research group was made up of pupils of the 8th and 9th grade of Masaryk's elementary and nursery school in Český Těšín. The results of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WLOSOK, Jan. Intenzita zatížení žáků 8. a 9. ročníku ZŠ ve vybraných modifikovaných sportovních hrách s klouzavým hráčem v hodinách tělesné výchovy. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nd5uzn nd5uzn/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 5. 2018
Marklová, E.
3. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.