Ing. Kateřina Budínová

Bakalářská práce

Analýza personální práce – Talent management

Analysis of human resources management in a company – Talent management
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Analýza personální práce – Talent management“ je analýza konceptu talent managementu v prostředí konkrétního podniku. První část práce je zaměřena na popis konceptu talent managementu v třech základních oblastech – získání, rozvoje a udržení talentovaných zaměstnanců. Druhá část práce je zaměřena na nastupující generaci Y s jejími odlišnostmi, na které se musí podniky adaptovat …více
Abstract:
The goal of the thesis: “Analysis of human resources management in a company – Talent management” is to analyze a concept of talent management in a specific company. The first part of the thesis describes the concept of talent management in the three basic fields – attracting, developing and retaining talented employees. The second part is focused on the forthcoming generation Y with its differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Bobrovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta