Vendula Němečková

Bachelor's thesis

The Regional Development Analysis - The Case Study of Otrokovice and Kroměříž

Analýza regionálního rozvoje - Případová studie Otrokovic a Kroměříže
Abstract:
Cílem balakalářské práce je posouzení rozvoje měst Otrokovice a Kroměříž. Autorka se proto zaměřila na zhodnocení současného stavu municipalit, které bylo provedeno pomocí socio-ekonomické analýzy, studií strategií rozvoje a jejich naslédného provedení. Vybrané ukazatele, jejich aplikace a porovnání umožnili autorovi zhodnotit efektivitu rozvoje území obou zvolených měst. Celkové zhodnocení rozvoje …more
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to evaluate developments of municipalities Otrokovice and Kroměříž. Therefore, the author focuses on the evaluation of the present position of municipalities processed through socio-economic analyzes, study of their development strategies and following implementations. Chosen indicators, their subsequent assessment and comparison enable author to evaluate the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Reader: Ivana Blažková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií