Vendula Němečková

Bachelor's thesis

The Regional Development Analysis - The Case Study of Otrokovice and Kroměříž

Analýza regionálního rozvoje - Případová studie Otrokovic a Kroměříže
Anotácia:
Cílem balakalářské práce je posouzení rozvoje měst Otrokovice a Kroměříž. Autorka se proto zaměřila na zhodnocení současného stavu municipalit, které bylo provedeno pomocí socio-ekonomické analýzy, studií strategií rozvoje a jejich naslédného provedení. Vybrané ukazatele, jejich aplikace a porovnání umožnili autorovi zhodnotit efektivitu rozvoje území obou zvolených měst. Celkové zhodnocení rozvoje …viac
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to evaluate developments of municipalities Otrokovice and Kroměříž. Therefore, the author focuses on the evaluation of the present position of municipalities processed through socio-economic analyzes, study of their development strategies and following implementations. Chosen indicators, their subsequent assessment and comparison enable author to evaluate the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií