Theses 

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika a možnosti přeshraniční spolupráce – Bc. Michal Švagerka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Švagerka

Bakalářská práce

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika a možnosti přeshraniční spolupráce

Operational Program Territorial Cooperation Slovak Republic-Czech Republic and possibilities for cross border development

Anotace: Práce se zaměřuje na Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Zkoumá, zda schválené dokumenty vycházejí ze skutečných a relevantních potřeb regionu, a zda existuje vztah s dalšími operačními programy. Základním hlediskem je kvalita dokumentů, tedy zda vycházejí z příslušné evropské a tuzemské legislativy a jaké metody byly použity při jejich zpracování. Strategické dokumenty OP PS SR - ČR jsou podrobeny analýze a komparaci s vybranými operačními programy realizovanými v ČR a OP PS Slovinsko – Rakousko. Základní premisou bylo zjišťování, zda porovnávané dotační tituly jsou komplementem, zda tedy dochází ke vzájemnému doplňování nebo zda si naopak nekonkurují či jinak spolu kolidují. Mezinárodní srovnání práce zjišťuje přístup ke zpracování obou porovnávaných programů.

Abstract: The work focuses at the Operational Programme of Cross-Border Cooperation between The Czech Republic and Slovakia (OPCBC CZ-SK) in the period of 2007-2013. It analyses the approved documents in terms of their relevance to the real needs of the region and it deals with its relationships with other operational programmes. The basic parameter is the quality of documents, i.e. how much they stem from the relevant European and local legislation, and what methods were used in their making. Strategic documents of OPCBC CZ-SK are analysed and compared with selected operation programmes being run in the Czech Republic and the Cross-Border Cooperation between The Czech Republic and Austria. The premise of the section was the need to recognize if the compared subsidies are complementary, if there is a competition among them or if they collide in any other way. The international comparison elaborates on the approach to the creation of the compared programmes.

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, česko-slovenská hranice, operační program, strukturální fondy, Evropská unie, dotace, regionální strategie, rozvoj

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz