Theses 

Stres a jeho vliv na zaměstnance hotelu – Bc. Veronika Nižňanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Bc. Veronika Nižňanská

Diplomová práce

Stres a jeho vliv na zaměstnance hotelu

Stress and it's impact on hotel staff

Anotace: Předmětem diplomové práce „Stres a jeho vliv na zaměstnance hotelu“ je rozbor stresorů vyskytujících se v pracovním prostředí a následný průzkum vlivu stresu na zaměstnance vybraného hotelu a způsobů jeho eliminace. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část práce pojednává obecně o stresu, stresorech v pracovním prostředí, dopadu stresu na zaměstnance hotelu a možnostech jeho eliminace. Praktická část je zaměřena na problematiku stresu u zaměstnanců vybraného hotelu, která je zjišťována pomocí dotazníku. Tato část představuje dílčí otázky výzkumu a vyhodnocení vlivu stresu na zaměstnance zvoleného hotelu. V závěrečné fázi jsou poskytnuta doporučení a návrhy řešení zjištěných problémů.

Abstract: The subject of the dissertation „ Stress and its impact on the hotel staff “ is an analysis of the stressors occurring in the work environment and a subsequent survey of the impact of stress on the staff selected hotel and ways of its elimination. The thesis is devided into three parts. The theoretical part of thesis deals generally with stress, stressors in the work environment, the impact of stress on the hotel staff and the possibilities of its elimination. The practical part is focused on the issue of stress among employees chosen hotel, which is determined using a questionnaire. This section presents partial research questions and evaluate the impact of stress on staff chosen hotel. The last part presents recommendations and suggestions how to solve the identified problems.

Klíčová slova: stres, stresory, stresové reakce, hotelový management, eliminace stresu, stress, stressors, stress reactions, hotel management, elimination of stress

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 08:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz