Bc. Michal ČUPR

Bachelor's thesis

Vliv kompenzačních cvičení na držení těla a úroveň svalových dysbalancí u reprezentanta ve sportovním šermu

The influence of the compensation excercises to the body posture and the level of muscle imbalances of the representative in fencing
Abstract:
Úvod: práce se zabývá problematikou jednostranné zátěže vrcholových sportovců. Pro terapii byla vybrána reprezentantka ve sportovním šermu, na které budou ukázány nedostatky v kompenzacích. Cíl práce: přispět k řešení problematiky jednostranné tréninkové zátěže a vzniku svalových dysbalancí u reprezentanta ve sportovním šermu. Metodika: na základě anamnézy a vstupního kineziologického rozboru zhodnotit …more
Abstract:
Introduction: this thesis deals with problems of one-sided loads of top sportsmen. Deficiencies in compensations are being shown in the sport fencing representative chosen for the therapy. The aim of the thesis: contribution to solving problems of one-sided training load and development of muscle disbalances of the sport fencing representative. Methodology: to assess the pacient´s condition before …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČUPR, Michal. Vliv kompenzačních cvičení na držení těla a úroveň svalových dysbalancí u reprezentanta ve sportovním šermu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Physiotherapy