Bc. Michal ČUPR

Bachelor's thesis

Vliv kompenzačních cvičení na držení těla a úroveň svalových dysbalancí u reprezentanta ve sportovním šermu

The influence of the compensation excercises to the body posture and the level of muscle imbalances of the representative in fencing
Anotácia:
Úvod: práce se zabývá problematikou jednostranné zátěže vrcholových sportovců. Pro terapii byla vybrána reprezentantka ve sportovním šermu, na které budou ukázány nedostatky v kompenzacích. Cíl práce: přispět k řešení problematiky jednostranné tréninkové zátěže a vzniku svalových dysbalancí u reprezentanta ve sportovním šermu. Metodika: na základě anamnézy a vstupního kineziologického rozboru zhodnotit …viac
Abstract:
Introduction: this thesis deals with problems of one-sided loads of top sportsmen. Deficiencies in compensations are being shown in the sport fencing representative chosen for the therapy. The aim of the thesis: contribution to solving problems of one-sided training load and development of muscle disbalances of the sport fencing representative. Methodology: to assess the pacient´s condition before …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUPR, Michal. Vliv kompenzačních cvičení na držení těla a úroveň svalových dysbalancí u reprezentanta ve sportovním šermu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Care / Physiotherapy