Ivana MASTNÁ

Bakalářská práce

Problematika alternativní komunikace u dětí se sluchovým postižením v kombinaci s dalšími vadami

Alternative communication issues in children with combination of hearing and other impairments
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice dětí s kombinovaným postižením a aplikací některých forem alternativní komunikace. V rámci teoretické části jsou zkoumány a definovány nejenom charakteristickými rysy sluchového postižení, ale zároveň i poruch autistického spektra. Dále ale mohla být alternativní komunikace pojata jako ucelenější náhled. Získané poznatky na základě zpracované rešerše odborných …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of children with multiple disabilities and application of individual forms of alternative communication. The theoretical part are analysed and defined not only the characteristics of hearing impairment and autism spectrum disorders, but also to be accommodating alternative communication as a whole. Acquired knowledge based information retrieval expert sources were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2015
Zveřejnit od: 14. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petr Jánský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MASTNÁ, Ivana. Problematika alternativní komunikace u dětí se sluchovým postižením v kombinaci s dalšími vadami. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nl1s9u nl1s9u/2
14. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 8. 2015
Bulanova, L.
15. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.