Pavla Škardová

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Strategic Analysis of an Enterprise
Anotace:
Cílem diplomové práce je provedení externí a interní analýzy firmy dle níže zmíněných vybraných analytických metod. Dílčím cílem této práce je zjistit jaké jsou preference a očekávání zákazníků v dnešní době, kdy pro potřeby firmy a současně se zřetelem na hlavní cíl diplomové práce je stanovena výzkumná otázka. Diplomová práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a aplikační část. Teoreticko …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to carry out external and internal analysis of the firm according to selected analytic methods mentioned below. The fractional aim of this thesis is to find out what the preferences of customers are like in present times, when, in order with the needs of the firm, and concurrently with respect to the main aim of this diploma thesis, the research question was defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Dvořák
  • Oponent: Hana Ezrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49228

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management