Pavla Škardová

Master's thesis

Strategická analýza podniku

Strategic Analysis of an Enterprise
Abstract:
Cílem diplomové práce je provedení externí a interní analýzy firmy dle níže zmíněných vybraných analytických metod. Dílčím cílem této práce je zjistit jaké jsou preference a očekávání zákazníků v dnešní době, kdy pro potřeby firmy a současně se zřetelem na hlavní cíl diplomové práce je stanovena výzkumná otázka. Diplomová práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a aplikační část. Teoreticko …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to carry out external and internal analysis of the firm according to selected analytic methods mentioned below. The fractional aim of this thesis is to find out what the preferences of customers are like in present times, when, in order with the needs of the firm, and concurrently with respect to the main aim of this diploma thesis, the research question was defined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Jiří Dvořák
  • Reader: Hana Ezrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49228