Bc. Katrin HRUBÁ

Master's thesis

Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole

Communication competencies and learning competencies of pupils in primary school
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávání. Důležitým předpokladem pro úspěšné získávání klíčových kompetencí je především optimální podpora a rozvoj všech žádoucích oblastí osobnosti jedince. V této práci jsem se zaměřila na oblast auditivního vnímání a rozvoji této oblasti u žáků s vývojovou dysfázií. Hlavním cílem této práce se tedy stalo ověřování účinnosti vytvořeného …more
Abstract:
This diploma thesis is about development of the key competencies in education. Important prerequisite for successfull gaining of these competencies is primarily the optimal support and development of all desirable areas. This thesis was oriented on auditory perception area and also development of this area of pupils with dyphasia. Verification of effectivness of the support program, focused on development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRUBÁ, Katrin. Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta