Theses 

Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole – Bc. Katrin HRUBÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Katrin HRUBÁ

Master's thesis

Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole

Communication competencies and learning competencies of pupils in primary school

Anotácia: Tato diplomová práce pojednává o rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávání. Důležitým předpokladem pro úspěšné získávání klíčových kompetencí je především optimální podpora a rozvoj všech žádoucích oblastí osobnosti jedince. V této práci jsem se zaměřila na oblast auditivního vnímání a rozvoji této oblasti u žáků s vývojovou dysfázií. Hlavním cílem této práce se tedy stalo ověřování účinnosti vytvořeného stimulačního programu pro rozvoj auditivního vnímání u těchto žáků. Na základě všech získaných poznatků byl vytvořený program dále rozšířen a modifikován.

Abstract: This diploma thesis is about development of the key competencies in education. Important prerequisite for successfull gaining of these competencies is primarily the optimal support and development of all desirable areas. This thesis was oriented on auditory perception area and also development of this area of pupils with dyphasia. Verification of effectivness of the support program, focused on development of the auditory preception of these pupils has become the main goal of this thesis. Based on all gained knowledge this program was then extended and modified for the needs of the pupils with dysphasia.

Kľúčové slová: Řeč, komunikace, auditivní vnímání, základní vzdělávání, klíčové kompetence, vývojová dysfázie, diagnostická zkouška, stimulační program.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43186 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HRUBÁ, Katrin. Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 02:09, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz