Bc. Katrin HRUBÁ

Diplomová práce

Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole

Communication competencies and learning competencies of pupils in primary school
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávání. Důležitým předpokladem pro úspěšné získávání klíčových kompetencí je především optimální podpora a rozvoj všech žádoucích oblastí osobnosti jedince. V této práci jsem se zaměřila na oblast auditivního vnímání a rozvoji této oblasti u žáků s vývojovou dysfázií. Hlavním cílem této práce se tedy stalo ověřování účinnosti vytvořeného …více
Abstract:
This diploma thesis is about development of the key competencies in education. Important prerequisite for successfull gaining of these competencies is primarily the optimal support and development of all desirable areas. This thesis was oriented on auditory perception area and also development of this area of pupils with dyphasia. Verification of effectivness of the support program, focused on development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÁ, Katrin. Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta