Martin König

Diplomová práce

Návrh kogenerační jednotky na využití bioplynu

Proposal for a Cogeneration Unit to Biogas Use
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou použití kogenerační jednotky pro využití bioplynu v areálu čistírny odpadních vod ČOV Hranice. Obsahuje rozbor možnosti použití kogenerační jednotky, jak z pohledu principu a funkce, tak i konstrukce a možnosti řízení. Snaží se postihnout základní rozdíly se specifikací požadavků vzhledem k jejímu propojení s napájecí sítí i v provozu ostrovního režimu. Na základě …více
Abstract:
This work deals with the use of cogeneration units for use of biogas in the area of waste water treatment plant ČOV Hranice. Includes analysis of the possibility of using cogeneration units, both in terms of principle and function, as well as design and management options. It tries to capture the essential differences with the specification requirements because of its connection with the supply network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Václav Sládeček
  • Oponent: Petr Bernat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava