Vojtěch Gloser

Bachelor's thesis

Přestupní uzly a jejich vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Transport nodes and their equipment for people with limited mobility or orientation.
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou bezbariérovosti přestupních uzlů v Olomouci a Zábřehu na Moravě, analýzou přestupních časů a návrhy úprav v daných uzlech.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysis of transport nodes in Olomouc and Zábřeh na Moravě, analysis of transfer time intervals and suggestions of adjustments in chosen transport nodes.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Gloser, Vojtěch. Přestupní uzly a jejich vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems