Bc. Vlastimil Flegl

Master's thesis

Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM

Modelling of time series prediction visit of web domain by SVM
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá modelováním predikce návštěvnosti Web domény pomocí SVM neuronových sítí. Jako data pro modelování je použitá naměřená návštěvnost webových stránek Univerzity Pardubice. Součástí práce je charakteristika Web miningu a SVM neuronových sítí. V této práci jsou navrženy optimální modely a zhodnocení dosažených výsledků.
Abstract:
The graduation theses focuses on modelling of prediction visit of Web domain by SVM neural networks. As data for modelling is used measuring visit rate of University Pardubice´s web pages. Part of this work is characterization of Web mining and SVM neural networks. In this work are designed optimal models and evaluation of achieved results.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedúci: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Flegl, Vlastimil. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní