MUDr. Martin Pešl, Ph.D.

Doctoral thesis

Potential applications of cardiomyocytes differentiated from human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells in the diseases of the human heart

Potential applications of cardiomyocytes differentiated from human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells in the diseases of the human heart
Abstract:
Kmenové buňky umožňují tvorbu nových terapeutických strategií zaměřených na regeneraci srdečního svalu. Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk (hESC) a lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk (hiPSC) vedl k jejich diferenciaci ve stahující se kardiomyocyty. Předtím, než však bude tato technologie přiravena k přímému lékařskému využití, je potřeba zlepšit výtěžnost kultivačních …more
Abstract:
Stem cells allow the development of new therapeutic strategies to regenerate heart muscle. Human embryonic stem cell (hESC) and human induced pluripotent stem cell (hiPSC) research is leading to successful differentiation of the stem cells into beating cardiomyocytes. But before this technology is ready for off-shelf use the efficiency has to be improved, understanding of the emerging cardiac cells …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 9. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta