Ing. Petr Kutal

Diplomová práce

Marketingová komunikace sportovní akce

Marketing Communication of the sport event
Anotace:
Cílem diplomové práce je navržení marketingové komunikace, která by mohla být aplikována pro pořádání sportovní akce. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu marketingová komunikace a marketing ve sportu. Praktická část diplomové práce je věnována komparativní analýze dvou zimních světových akcí, pořádaných na území České republiky. Komparace probíhá v rámci aplikované marketingové komunikace. …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to propose marketing communications that could be applied for organizing of a sport event. The theoretical part is concerned with the concept of marketing communication and marketing in sports. The practical part of the thesis is devoted to a comparative analysis of two worldwide winter events taking place in the Czech Republic. The comparison is mainly exploited in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kutal, Petr. Marketingová komunikace sportovní akce. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN