Lenka Hrabalová

Bachelor's thesis

Vědomosti o třídění komunálního odpadu na základních školách v Hustopečích a metody pro zvýšení efektivity třídění

Awareness concerning to Municipal waste separation on the basic schools in Hustopeče and the methods for the separation raising
Abstract:
Tato práce hodnotí stav třídění odpadu na třech Hustopečských školách, prostřednictvím dotazníkového šetření a přímého hodnocení různých aspektů třídění (množství tříditelných komodit, umístění košů na tříděný odpad, zapojení zaměstnanců apod.). Žáci a zaměstnanci jednotlivých škol se do třídění odpadu zapojují různou měrou. Mezi školami lze vysledovat různé přístupy k třídění odpadu ? některé jsou …more
Abstract:
This thesis evaluates the status of trash separation in three Hustopeče schools via question forms and by direct evaluation of different kinds of sorting (amount of separable commodities, placing of dustbins for sorted garbage, employee engagement etc.). Students and employees of different schools participate in various degrees. We can trace different approach to the separating of trash ? some are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Vlastimil Kostkan
  • Reader: Jana Laciná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2010 dostupné: světu