Lenka Hrabalová

Bachelor's thesis

Vědomosti o třídění komunálního odpadu na základních školách v Hustopečích a metody pro zvýšení efektivity třídění

Awareness concerning to Municipal waste separation on the basic schools in Hustopeče and the methods for the separation raising
Anotácia:
Tato práce hodnotí stav třídění odpadu na třech Hustopečských školách, prostřednictvím dotazníkového šetření a přímého hodnocení různých aspektů třídění (množství tříditelných komodit, umístění košů na tříděný odpad, zapojení zaměstnanců apod.). Žáci a zaměstnanci jednotlivých škol se do třídění odpadu zapojují různou měrou. Mezi školami lze vysledovat různé přístupy k třídění odpadu ? některé jsou …viac
Abstract:
This thesis evaluates the status of trash separation in three Hustopeče schools via question forms and by direct evaluation of different kinds of sorting (amount of separable commodities, placing of dustbins for sorted garbage, employee engagement etc.). Students and employees of different schools participate in various degrees. We can trace different approach to the separating of trash ? some are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: Vlastimil Kostkan
  • Oponent: Jana Laciná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2010 dostupné: světu