Bc. Ivana JÁNSKÁ

Diplomová práce

Nefinanční reporting podniků v ČR

Non-financial reporting of companies in the Czech Republic
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na nefinanční reporting podniků v České republice. Rešeršní část této práce nejprve objasňuje pojem nefinanční reporting a vysvětluje rozdíl mezi finančním a nefinančním výkaznictvím. Dále je konkretizován obsah nefinančních reportů a charakterizována nejčastější témata nefinančních zpráv. Tato část je zakončena představením nejznámějších norem a iniciativ v oblasti …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on non-financial reporting of companies in the Czech Republic. The review part of this work first clarifies the concept of non-financial reporting and explains the difference between the financial and non-financial reporting. Furthermore, the content of non-financial reports is specified and the most frequent topics of non-financial reports are characterized. This part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÁNSKÁ, Ivana. Nefinanční reporting podniků v ČR. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management