Nikola GRATKE

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Process in Care of Client with Alzheimer's disease
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení ošetřovatelského procesu u klienta s Alzheimerovou chorobou a následná aplikace tohoto procesu do praxe. Tato práce poskytuje čtenáři ucelený obraz na problematiku Alzheimerovy choroby, na úskalí a náročnost péče o pacienty a touto chorobou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika onemocnění …more
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to develop a nursing process for a client with Alzheimer's disease and the subsequent application of this process in practice. This thesis provides the reader with a comprehensive picture on the issue of Alzheimer's disease, the pitfalls, and the challenges of caring for patients with this disease. This bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRATKE, Nikola. Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta