Nikola GRATKE

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou

Nursing Process in Care of Client with Alzheimer's disease
Anotácia:
Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení ošetřovatelského procesu u klienta s Alzheimerovou chorobou a následná aplikace tohoto procesu do praxe. Tato práce poskytuje čtenáři ucelený obraz na problematiku Alzheimerovy choroby, na úskalí a náročnost péče o pacienty a touto chorobou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika onemocnění …viac
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to develop a nursing process for a client with Alzheimer's disease and the subsequent application of this process in practice. This thesis provides the reader with a comprehensive picture on the issue of Alzheimer's disease, the pitfalls, and the challenges of caring for patients with this disease. This bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRATKE, Nikola. Ošetřovatelský proces v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta