Jan PTÁČNÍK

Bakalářská práce

Hodnocení výživových zvyklostí u hráčů fotbalového klubu SK Viktoria Ledvice. Evalution of eating habits at players of footbalteam SK Viktoria Ledvice.

Evalution of eating habits at players of footbalteam SK Viktoria Ledvice.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem v oblasti stravovacích návyků u hráčů a hráček fotbalu. Práce byla zaměřena na studium odborné literatury a odborně vedena Prof. MUDr. Ladislavem Pyšným, CSc., MPH. Hlavním úkolem bylo pomocí dotazníku zjistit výživové zvyklosti hráčů a hráček fotbalového klubu TJ Krupka a následně je vzájemně porovnat. Identifikovali jsme zásadní rozdíly ve stravování v našem výběrovém …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with dietary habits of male and female players of football. The work was focused on the study of literature and was profesionaly contucted Prof. MUDr. Ladislav Pyšným, CSc., MPH. The main task was a questionnaire to determine dietary habits of male and female players football club TJ Krupka and subsequently to compare them. We indentified significant differences in the diets in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁČNÍK, Jan. Hodnocení výživových zvyklostí u hráčů fotbalového klubu SK Viktoria Ledvice. Evalution of eating habits at players of footbalteam SK Viktoria Ledvice.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport