Matúš Námešný

Diplomová práce

Klasifikace pohlaví a věku osob v obrazových datech

Gender and Age Classification in Camera Data
Anotace:
Odhad veku a pohlavia z obrazových dát je dôležitou aplikáciou počítačového videnia. Existuje veľa prístupov na riešenie tohto problému. V tejto práci vyhodnotíme tri rôzne metódy. Skombinujeme verejne dostupné datasety spolu s jedným datasetom, ktorý sme manuálne označili a natrénujeme najlepšiu metódu. Dáta ďalej rozšírime pridaním ďalšieho farebného kanálu. Ukážeme, že trénovanie s veľkým datasetom …více
Abstract:
Age and gender prediction from images is an important application of computer vision. There are many approaches to solve this problem. We evaluate three different methods. We combine publicly available datasets and one manually labelled dataset into a large set and train the best method. We further extend the data by adding a colour channel to the images and train the best method. We show that training …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky