Bc. Tereza TESAŘOVÁ

Master's thesis

Produktový výzkum a návrh nového produktu

Product research and a new product proposal
Anotácia:
Předložená práce je zaměřena na produktový výzkum ve společnosti Český národní podnik, s. r. o. Cílem práce je prozkoumat aktuální trendy v oblasti kosmetiky, současné produktové portfolio značky Manufaktura a preference cílového segmentu a navrhnout pro ně vhodné produkty. Diplomová práce je tvořena teoretickými poznatky, které jsou podkladem pro empirickou část. V teoretické části jsou definovány …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on product research at Český národní podnik, s. r. o. The aim is to examine the current trends in cosmetics, the Manufaktura product portfolio and preferences of the target segment and the design of appropriate products for them. The diploma thesis consists of theoretical findings that are the basis for the empirical part. The theoretical part defines the concepts of product …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESAŘOVÁ, Tereza. Produktový výzkum a návrh nového produktu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management