Ondřej KWAŠNÝ

Bakalářská práce

Interakce proteinu IFI16 s DNA a proteiny.

Interaction of IFI16 protein with DNAs and proteins.
Anotace:
Protein IFI16 je zástupcem rodiny HIN-200, která zahrnuje šest myších (p202a, p202b, p203, p204, p205, p206) a čtyři lidské (IFI16, AIM2, MNDA, IFIX) proteiny. Společným znakem této rodiny je 200 aminokyselinový motiv, který se nachází na C-konci všech zástupců a je označován jako HIN doména. Na N-konci se pak nachází PAAD/DAPIN/PYRIN doména. IFI16 je schopen vazby DNA a může interagovat s proteiny …více
Abstract:
Protein IFI16 is a member of HIN-200 family, which consists of six murine (p202a, p202b, p203, p204, p205, p206) and four human (IFI16, AIM2, MNDA, IFIX) proteins. Common feature of this family is 200 amino acids repeat, which is located at the C-terminus of all members and is called HIN domain. At the N-terminus is located PAAD/DAPIN/PYRIN domain. IFI16 is able to bind DNA and it can interact with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KWAŠNÝ, Ondřej. Interakce proteinu IFI16 s DNA a proteiny.. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie