Bc. Sandra Lomnická

Bakalářská práce

Vlastnosti nukleoproteinů rodiny HIN-200 se zaměřením na jejich význam v onkologii

Properties of nucleoproteins of HIN-200 family with focus to their importance in oncology
Abstract:
The HIN-200 family of nuclear proteins is a family of highly homologous human and murine proteins which possess similar primary amino acid sequence and similar biological characteristics. Proteins of the HIN-200 family are found in almost all hematopoietic tissues, although some are also present in non-hematopoietic tissues. This family takes part in many significant processes within cell which include …více
Abstract:
Rodina nukleoproteínov HIN-200 je rodina vysoko homologických ľudských a myších proteínov, ktoré majú podobnú primárnu sekvenciu aminokyselín a podobné biologické vlastnosti. Proteíny rodiny HIN-200 sa nachádzajú v takmer všetkých hematopoetických tkanivách, no niektoré sú prítomné aj v nehematopoetických tkanivách. Táto rodina sa zúčastňuje mnohých dôležitých procesov v bunke, ktorými sú transkripčná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta