Bc. Pavlína Mrhálková

Diplomová práce

Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA

Binding characteristics of tumor suppressor genes to DNA structural motifs
Anotace:
Nádorové supresory hrají důležitou úlohu v ochraně buňky před rakovinným bujením. U mnoha těchto proteinů je jejich funkce zprostředkována na základě protein-protein a protein DNA interakcí. Bylo prokázáno, že supresory jako BRCA1, IFI16 či proteiny rodiny p53 se přednostně váží na lokální struktury v DNA. Tvorba různých forem DNA se významně podílí na regulaci buněčných procesů. V rámci diplomové …více
Abstract:
Tumor suppressors play important roles in protection of cell against cancer proliferation. The role of many of these proteins is mediated by protein protein and protein DNA interaction. It was proven that for example BRCA1, IFI16, protein family p53 and other proteins preferentially interact with local structures in DNA. Formation of different DNA structures regulates many important cell processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta