Ondřej KWAŠNÝ

Bachelor's thesis

Interakce proteinu IFI16 s DNA a proteiny.

Interaction of IFI16 protein with DNAs and proteins.
Abstract:
Protein IFI16 je zástupcem rodiny HIN-200, která zahrnuje šest myších (p202a, p202b, p203, p204, p205, p206) a čtyři lidské (IFI16, AIM2, MNDA, IFIX) proteiny. Společným znakem této rodiny je 200 aminokyselinový motiv, který se nachází na C-konci všech zástupců a je označován jako HIN doména. Na N-konci se pak nachází PAAD/DAPIN/PYRIN doména. IFI16 je schopen vazby DNA a může interagovat s proteiny …more
Abstract:
Protein IFI16 is a member of HIN-200 family, which consists of six murine (p202a, p202b, p203, p204, p205, p206) and four human (IFI16, AIM2, MNDA, IFIX) proteins. Common feature of this family is 200 amino acids repeat, which is located at the C-terminus of all members and is called HIN domain. At the N-terminus is located PAAD/DAPIN/PYRIN domain. IFI16 is able to bind DNA and it can interact with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2014
  • Supervisor: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KWAŠNÝ, Ondřej. Interakce proteinu IFI16 s DNA a proteiny.. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta