Bc. Eva Mertová

Bakalářská práce

Cash-flow společnosti a jeho vypovídající schopnost

Companys cash flow and its predicative ability
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu cash flow společnosti. Důraz je kladen na skutečné peněžní toky, metody jejich měření a způsoby vykazování. Praxe ukazuje, že k rozhodování o finanční strategii firmy už nestačí jen Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, je nutné se opřít o další rozhodovací faktor. Cílem práce je analýza cash flow společnosti. Zhodnocení schopnosti vytvářet finanční přebytky, splácet …více
Abstract:
Abstract The Bachelor thesis devotes subject of company´s cash flow. It calls attention to the actual cash flows, methods of theirs measuring and process of reporting. As practice shows Balance sheet and Profit and lost statement are not enough for decisions on financial strategy of company. It is necessary to rely on another decision factor. The aim of this Bachelor thesis is an analysis cash flow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Hanzlík
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance