Bc. Zuzana Pýchová

Master's thesis

Komparace složení a stavby těla u dětské populace věnující se pravidelné pohybové aktivitě (street dance) a dětí nepravidelně sportujících

The comparison of body composition and physique of children regularly practising physical activity (street dance) and children without regular physical activity
Abstract:
Tématem této diplomové práce je komparace složení a stavby těla u dětské populace věnující se pravidelné pohybové aktivitě (street dance) a dětí nepravidelně sportujících.
Abstract:
Comparison of body structure and body composition among population of children taking part in regular physical activity of street dance and children not undertaking any physical activity on regular basis is the main aim of this diploma thesis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií