Nicola Stella

Bakalářská práce

Sexualita seniorů v domově pro seniory

Sexuality of Seniors in a Home for the Elderly
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sexualitou seniorů v domově pro seniory. Teoretická část se věnuje definování klíčových pojmů jako jsou stáří a stárnutí, dále se věnuje především sexuálním a intimním potřebám klientů pobytové služby domova pro seniory. Součástí je i stručné vymezení norem vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Hlavním cílem je zjistit, jak se problematika sexuality …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with sexuality of seniors in a care home for the elderly people. The theoretical part contains definition of key concepts such as old age and aging, it also deals primarily with sexual and intimate needs of clients of residential services care home for the elderly people. It also includes a brief definition of standards resulting from law No. 108/2006 Coll. on social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stella, Nicola. Sexualita seniorů v domově pro seniory. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe