Bc. Lenka Reňáková

Diplomová práce

Teaching English to Children with Dyslexia at Lower primary Schools

Teaching English to Children with Dyslexia at Lower primary Schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá metodami a přístupy ve výuce dyslektických žáků angličtině, jakožto cizího jazyka, na prvním stupni základních škol. Teoretická část je zaměřena na základní definice a charakteristiku dyslexie jako jedné ze speciálních vzdělávacích potřeb. Dále také klade důraz na roli učitele ve výuce cizího jazyka, inkluzi žáků do běžných tříd a identifikaci dyslexie. Cílem práce je …více
Abstract:
The master's thesis deals with methods and approaches of how to teach English as a foreign language to dyslexic children at lower primarily schools. The theoretical part draws the attention to the basic definitions and characteristics of dyslexia as one of the specific learning differences. It also highlights teachers' role in a foreign language classroom and the importance of inclusion into mainstream …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta