Iveta Suchá

Diplomová práce

Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova

Anotace:
Cílem diplomové práce „Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova“ je vypracovat žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vybrané místní akční skupiny. Součástí uvedeného cíle je vytvoření dotazníku pro partnery MAS. V první části práce jsou popsána teoretická východiska regionálního rozvoje, rozvoje venkova, přístupu LEADER a MAS. Druhá část práce se věnuje popisu konkrétní …více
Abstract:
The aim of the thesis "The Influence of Local Action Groups for Rural Development" is to develop a support application of Community-Led Local Development Strategy of selected local action group. Part of this goal is to create a questionnaire for partners of LAG. The first part of the thesis describes the theoretical basis of regional development, rural development, LEADER approach and LAGs. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/o5o2qz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty