Bc. Jaroslava Lázničková

Diplomová práce

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce v regionu Vysočina z pohledu zaměstnavatelů

Employment of people with disability in the protected labor market in the region of Vysočina from the perspective of employers
Anotace:
Anotace Bc. LÁZNIČKOVÁ, J.: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce v regionu Vysočina z pohledu zaměstnavatelů: Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2014. Diplomová práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce v regionu Vysočina. Analyzuje názory zaměstnavatelů na zaměstnávání …více
Abstract:
Annotation Bc. LÁZNIČKOVÁ, J.: Employment of people with disability in the protected labor market in the region of Vysočina from the perspective of employers: Thesis. Brno: Masaryk University, Pedagogical Faculty, Department of Special Education, 2014. This thesis deals with the employment of people with disabilities in protected labor market in the region of Vysocina. It analyzes the views of employers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta