Bc. Mariana Šimková

Master's thesis

Některé aspekty sociálního profilu studentů VŠFS. Sekundární analýza.

Some aspects of the social profile of students VŠFS. Secondary analysis.
Abstract:
This thesis deals with the social profile of the student of the University of Finance and Administration. The theoretical and methodological part deals with the social groups of young people, problems of tertiary education in the Czech Republic and also the issue of value orientations. Practical part analyzes primarily students' economic and family background, value and political orientation and students …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sociálním profilem studenta Vysoké školy finanční a správní. V teoreticko-metodologické části se práce zabývá vymezením sociální skupiny mládeže, problematikou terciárního vzdělávání na území České republiky a také problematikou hodnotových orientací. Praktická část analyzuje především ekonomické a rodinné zázemí studentů, hodnotovou a politickou orientaci a životní cíle studentů …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Jan Rytina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní