Bc. Josef BÁRTEK

Diplomová práce

Kvalitativní změny chlebů a vek s přídavkem oleje ze zrníček révy vinné

Qualitative Changes of Bread and French Loaf with the Addition of Oil Vitis Vinifera
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem emulze připravené z jadérek révy vinné na vybrané chemické parametry pšeničných a pšenično-žitných těst a na jejich texturní vlastnosti. Cílem této práce bylo dále zjistit vliv emulze z jadérek révy vinné na hotové pekařské výrobky - veky a chléb. U vek a chlebů byly zkoumány texturní a senzorické vlastnosti. V chlebových těstech měl přídavek emulze vliv na snížení …více
Abstract:
The aim of the thesis is an analyse of qualitative changes of bread and French loaf with the addition of oil (we used emulsion) from Vitis vinifera. Especially, chemical parameters of wheat flour dough and its texture properties. Further, the thesis deals with an impact of Vitis vinifera emulsion on final bakery products such as French loaf and bread from sensory and texture analysis?s point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
Identifikátor: 20451

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Pečivová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTEK, Josef. Kvalitativní změny chlebů a vek s přídavkem oleje ze zrníček révy vinné. Kroměříž, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin